Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Ważne informacje

 • Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

  W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczeniem uczniów Gimnazjum SOSW w Oświęcimiu od następstw nieszczęśliwych wypadków zajmuje się InterRisk TU S.A.
 • 1% dla szkoły

  1% dla szkoły

  Szanowni Państwo!
  Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”. Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom i darczyńcom za okazaną pomoc.
  1%   dla  SOSW w Oświęcimiu KRS:  0000052078    Cel szczegółowy: SOSW w Oświęcimiu

   


   Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.spsm.edu.pl, gdzie publikujemy wszystkie nasze
  raporty i prezentujemy prowadzone programy.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  PIT 36
  P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
    302. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.303 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 184, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 303.  
                    zł.        gr.
   
  R. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część P w poz. 304 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 305 cel szczegółowy 1 % wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 303. W poz. 306 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
    304.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 305. Wyrażam zgodę
    306.                                                         .    
           
  PIT 36L
  O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
    105. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.106  nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 54, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 106.  
                    zł.        gr.
   
  P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część O w poz. 107 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 108 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 106.                                 W poz. 109 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
    107.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 108. Wyrażam zgodę
    109.                                                         .    
           
  PIT 37
  I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
    123. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.124 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 124.  
                    zł.        gr.
   
  J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 125 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 126 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 124.                                 W poz. 127 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
    125.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 126. Wyrażam zgodę
    127.                                                         .    
           
    
 • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

  Nasz Ośrodek współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat