O Ośrodku

Dorobek - tradycja - doświadczenie Ludzie w Ośrodku Mocne strony
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jako placówka oświatowa działa od 50 lat                w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Jest jedną                 z pierwszych tego rodzaju placówek w historii szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Zbudowany w oparciu o pasję i entuzjazm ludzi, stale rozwija się i dostosowuje do faktycznych wymagań każdego człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Ośrodku zebrany jest ogromny kapitał wiedzy pedagogicznej, doświadczenia, sprawdzonych metod i form działania.

Absolwenci Ośrodka kończąc edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują pełne zawodowe kwalifikacje, te same, które zdobywa każdy absolwent dowolnej masowej szkoły zawodowej.

Największym dorobkiem Ośrodka, pedagogów z SOSW, są setki młodych ludzi, którzy osiągając dojrzałość i pełnię praw obywatelskich, są sprawni i samodzielni.
 
Najważniejszy  w Ośrodku jest człowiek. Zaopiekowany i zaspokojony w swoich wszystkich potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Dobrze zdiagnozowany, wspierany indywidualnie i prowadzony w oparciu o efektywne programy, metody i formy. 

Człowiek w Ośrodku musi osiągnąć sukces i satysfakcję - każdy na miarę swoich maksymalnych możliwości - taki jest fundament funkcjonowania tej placówki.

O sile i skuteczności Ośrodka decydują pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy, na każdym poziomie pracy zawodowej, wdrażani do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne metody i formy działania - stale monitorowane pod kątem ich skuteczności.

Podstawową wartością w SOSW jest szacunek do człowieka - tego, który się uczy i tego, który wykonuje pracę.  
Pedagodzy z ogromną praktyką i z rzadkim w szkolnictwie, pedagogicznym doświadczeniem, ze sprawdzonymi metodami działania - są najmocniejszą stroną Ośrodka.

Programy nauczania, precyzyjnie napisane i dobrane do indywidualnych potrzeb uczniów, decydują o wysokiej skuteczności edukacji w Ośrodku.

Organizacja zajęć dobrana do indywidualnych możliwości dzieci i rodziców, stwarza wyjątkowy komfort w realizowaniu etapowych celów rewalidacyjnych i edukacyjnych.

Stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii do diagnostyki deficytów intelektualnych i fizycznych pozwala na dobranie najlepszych metod oraz form oddziaływania wobec każdej niepełnosprawności.

Gabinety specjalistyczne dają uczniom natychmiastowy i darmowy dostęp do usług logopedycznych, psychologicznych oraz terapeutycznych, które w warunkach rynkowych są płatne i najczęściej trudno osiągalne

Nasze jednostki

Szkoła Podstawowa

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47, tel. 33 842 32 09

SOSW w Oświęcimiu

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Branżowa Szkoła I Stopnia

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47
tel. 33 842 32 09

Internat

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel. 33 843 21 51