Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Logopeda

Zajęciami logopedycznymi objęci są uczniowie, u których zdiagnozowano opóźnienie lub zaburzenie mowy na różnym tle. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach. Celem działań logopedycznych jest kształtowanie i rozwijanie komunikacji słownej w jej różnych aspektach.
Duży nacisk położony na ćwiczenie słuchu fonematycznego, syntezę i analizę słuchową, ćwiczenie motoryki narządów mowy, naukę prawidłowej wymowy zaburzonych głosek oraz ćwiczenia oddechowe.
Stosowane multimedialne programy logopedyczne zwiększają atrakcyjność zajęć i usprawniają zaburzone funkcje poznawcze.
Corocznie prowadzone są Przesiewowe Badania Słuchu za pomocą multimedialnego programu „Słyszę” 
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat