Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Komplet dokumentów

  
DOKUMENTACJA SZKOLNA GIMNAZJUM:
 
 

 1. Orzeczenie PPP Starostwo o nauczaniu w szkolnictwie specjalnym
 2. Skierowanie ze starostwa ( Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Oświęcim, ul. Wyspiańskiego, II piętro)
 3. Arkusz ocen w semestrze
 4. Dokumentacja związana z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych
 5. Opinia, wywiad w semestrze
 6. Informacja o realizacji projektu edukacyjnego w semestrze
 7. Karta przekazania ucznia
 8. Karta zdrowia
 9. Oświadczenie o mediach
 10. Pierwsza klasa – wyniki sprawdzianu kompetencji i oryginał świadectwa ukończenia kl. szóstej.
 11. Podanie do Gimnazjum
 12. PESEL
 13. Ubezpieczenie w semestrze
 14. Zdjęcie
 15. Akt urodzenia

  
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat