Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE – organizowane są dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikającej z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zadaniem zajęć jest wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.Wyrównywanie istniejących braków  w wiadomościach i umiejętnościach s
     Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych i mają na celu uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat