Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczeniem uczniów Gimnazjum SOSW w Oświęcimiu od następstw nieszczęśliwych wypadków zajmuje się InterRisk TU S.A.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat