Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Teatralne

Teatralne
 Kółko teatralne Nieprzeciętni istnieje od 2007r. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, występując nie tylko na terenie szkoły. Przez  lata zmieniał się skład grupy, której  założycielami i opiekunami  są Małgorzata Kamińska– Królik i Renata Nykiel.
 
Celem zajęć teatralnych jest rozwijanie wielostronnej aktywności uczniów, rozbudzanie potrzeby tworzenia i bycia artystą.
 
Od 2013 roku organizowane są cykliczne wyjazdy do teatrów w ramach programu „Ze sztuką za pan brat”.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat