Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Świetlica szkolna

Świetlica swoim działaniem obejmuje wszystkich uczniów szkoły. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się proponować uczniom ciekawe formy spędzania czasu wolnego. W świetlicy organizowane są gry
i zabawy ruchowe w pomieszczeniu i na dworze, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz inne- podyktowane sytuacją bieżącą i uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów. Świetlica czynna jest codziennie od godz. 7.30 do 15.30.
  

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat