Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Terapia metodą Biofeedback

Celem terapii jest:
 • Poprawa koncentracji i uwagi oraz jej utrzymanie.
 • Poprawa szybkości uczenia się.
 • Wzmacnia pamięć.
 • Zwiększenie kreatywności.
 • Wzmocnienie pozytywnego myślenia, samopoczucia, samooceny.
 • Obniżenie wysokiego poziomu stresu.
 • Wyciszenie emocji.
 • Poprawa kondycji fizycznej
 
Wskazania do terapii:
 • Zburzenia pamięci.
 • Problemy psychosomatyczne, obniżona samoocena.
 • W stanach stresowych.
 • W stanach lękowych, natręctwach.
 • W zaburzeniach koncentracji uwagi.
 • Zachowania -nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, agresji, apatii.
 • W specyficznych zaburzeniach uczenia się (dysleksja, dysgrafia).
 • W tremie, napięciu wewnętrznym.
 • W zespołach chronicznego zmęczenia.
 • W tikach.
 • W zaburzeniach przyjmowania pokarmu.
 • W terapii uzależnień. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat