Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne zmierzają do usprawniania, rozwijania, wyrównywania i optymalnego korygowania funkcji zaburzonych i uszkodzonych. Stawia się na mocne strony ucznia oraz szuka tego, co w nim jest najlepsze.
Uczniowie na zajęciach usprawniają:
  • funkcje wzrokowe, słuchowe i koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową,
  • pamięć i koncentrację uwagi,
  • procesy myślenia,
  • orientację przestrzenną,
  • dużą i małą motorykę,
  • mówienie i komunikowanie się,
  • wiedzę ogólną,
  • techniki szkolne,
  • zachowania społeczne.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat