Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Pracownia komputerowa

W naszej szkole funkcjonuje  pracownia komputerowa, która posiada 10 stacji roboczych.
Pracownia przekazana została do szkoły w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
Uczniowie naszej szkoły mają  do dyspozycji pracownię z dostępem do Internetu poprzez  łącze szerokopasmowe. Wraz z pracownią szkoła otrzymała także drukarkę laserową, skaner oraz laptopa z projektorem multimedialnym, który służy jako mobilne stanowisko dydaktyczne.
Sprzęt i oprogramowanie, z którego teraz możemy korzystać daje większe możliwości w zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych.
Uczniowie uczą się używać programów do  tworzenia grafiki, tekstu oraz prezentacji multimedialnych. 
Pracownia posiada oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlanie  niepożądanych stron "Opiekun Ucznia".

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat