Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Taneczne

Taneczne

Zespół taneczny „Fart” działa w naszej szkole od 8 lat. Przez cały ten czas cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów. Obecnie zrzesza w swoim składzie uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Zespół uświetnia swoimi występami każdą imprezę szkolną. Reprezentuje również szkołę w środowisku pozaszkolnym. Od kilku lat jest aktywnym uczestnikiem Przeglądów Zespołów Szkolnictwa Specjalnego w Skawinie.
Działalność zespołu ma charakter rewalidacyjny. Dzieci uczą się występów publicznych, oswajają ze sceną, pokonują własne lęki. Stają się bardziej uspołecznieni. 
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat