Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

1% dla szkoły

1% dla szkoły
Szanowni Państwo!
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”. Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom i darczyńcom za okazaną pomoc.
1%   dla  SOSW w Oświęcimiu KRS:  0000052078    Cel szczegółowy: SOSW w Oświęcimiu

 


 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.spsm.edu.pl, gdzie publikujemy wszystkie nasze
raporty i prezentujemy prowadzone programy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIT 36
P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  302. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.303 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 184, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 303.  
                  zł.        gr.
 
R. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część P w poz. 304 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 305 cel szczegółowy 1 % wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 303. W poz. 306 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  304.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 305. Wyrażam zgodę
  306.                                                         .    
         
PIT 36L
O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  105. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.106  nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 54, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 106.  
                  zł.        gr.
 
P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część O w poz. 107 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 108 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 106.                                 W poz. 109 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  107.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 108. Wyrażam zgodę
  109.                                                         .    
         
PIT 37
I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  123. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.124 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 124.  
                  zł.        gr.
 
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 125 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 126 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 124.                                 W poz. 127 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  125.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 126. Wyrażam zgodę
  127.                                                         .    
         
  

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat