Gimnazjum

SOSW Oświęcim
A A A

Plastyczne

Kółko plastyczne prowadzone jest przez Beatę Gębiś i Edytę Wójcik .
Wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i wystawach: szkolnych, pozaszkolnych, wojewódzkich i krajowych. Przez ten okres wychowankowie uzyskiwali szereg wyróżnień i nagród. Prace ich były wystawiane m. in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej, w Oświęcimskim Centrum Kultury, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w Klubie Kultury „Zastów” w Warszawie. Pięciu uczniów SOSW otrzymało kwalifikacje do wystaw prac w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Ikony podkultury”. Wymienione wystawy i konkursy są jednymi z wielu, w których uczniowie brali i biorą udział. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat