Gimnazjum

SOSW Oświęcim

Ważne informacje

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

W roku szkolnym 2016/2017 ubezpieczeniem uczniów Gimnazjum SOSW w Oświęcimiu od następstw nieszczęśliwych wypadków zajmuje się InterRisk TU S.A.
1% dla szkoły

1% dla szkoły

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”. Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom i darczyńcom za okazaną pomoc.
1%   dla  SOSW w Oświęcimiu KRS:  0000052078    Cel szczegółowy: SOSW w Oświęcimiu

 


 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.spsm.edu.pl, gdzie publikujemy wszystkie nasze
raporty i prezentujemy prowadzone programy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIT 36
P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  302. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.303 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 184, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 303.  
                  zł.        gr.
 
R. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część P w poz. 304 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 305 cel szczegółowy 1 % wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 303. W poz. 306 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  304.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 305. Wyrażam zgodę
  306.                                                         .    
         
PIT 36L
O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  105. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.106  nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 54, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 106.  
                  zł.        gr.
 
P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część O w poz. 107 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 108 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 106.                                 W poz. 109 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  107.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 108. Wyrażam zgodę
  109.                                                         .    
         
PIT 37
I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,
  123. Numer KRS     0000052078 Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz.124 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół 124.  
                  zł.        gr.
 
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 125 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 126 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 124.                                 W poz. 127 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
  125.Cel szczegółowy 1%       .          SOSW Oświęcim 126. Wyrażam zgodę
  127.                                                         .    
         
  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nasz Ośrodek współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Oferta

Integralną częścią SOSW w Oświęcimiu jest Gimnazjum Specjalne przy ul. Obozowej 40. Zapraszamy rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Edukacja:
Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  - klasy liczą od 10 do 12 uczniów.
Nauka trwa trzy lata, gdzie realizowana jest Podstawa Kształcenia Ogólnego, obowiązującą również we wszystkich szkołach masowych. Przedmioty nauczania realizowane są w oparciu o programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Wymagania i metody pracy są indywidualizowane.
Uczniowie kończą naukę, zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym organizowanym i przeprowadzanym w szkole zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  Przystąpienie do egzaminu pozwala na kontynuację nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Klasy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym -zespoły klasowe liczą od 6 do 8 uczniów. Uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój ucznia poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i usprawniających.

 

 

Kalendarz

Nadchodzące wydarzenia

Kontakt

Gimnazjum

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 8430171


SOSW w Oświęcimiu

ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat