Gimnazjum

SOSW Oświęcim

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat