Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Wizyta w SOK

Wizyta w SOK
W ramach programu „Myślę i tworzę Eko - logicznie” uczniowie klas 6-8  udali się do Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu...
Owa wycieczka miała na celu dowiedzieć się co dalej dzieję się z odpadami pochodzącymi z naszych domów. Zadaniem SOK jest unieszkodliwianie odpadów, odprowadzanie ścieków, sprzedaż hurtowa złomu i odpadów, działalność związana z rekultywacją. Dzięki uzyskaniu wsparcia Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wybudowano sortownię odpadów, której wydajność to segregowanie w ciągu doby aż 120 ton odpadów !
Powstała także kompostownia odpadów pochodzenia organicznego, ulegających biodegradacji, do których należą odpady pochodzące z terenów zieleni, przydomowych ogródków, odpady kuchenne, odpady pochodzące z zakładów wytwarzających żywność.
Dzięki uruchomieniu kompostowni i sortowni radykalnie zmniejszyła się ilość odpadów przeznaczonych do składowania.
Celem wycieczki, było uświadomienie jak ogromne ilości odpadów są produkowane w każdym gospodarstwie domowym, jak ważna jest ich segregacja (makulatury, szkła, metalu, plastiku).
Po powrocie do szkoły wspólnie zastanawialiśmy się, co możemy zrobić w naszych domach, by zmniejszyć ilość produkowanych odpadów.

Uczniowie zaproponowali następujące działania;
  • Chodź z własną torbą na zakupy,
  • Wybieraj produkty bez dodatkowych opakowań,
  • Wykorzystuj opakowania wielokrotnie ( wytłoczki na jajka, torby foliowe),
  • Owoce i warzywa kupuj na wagę, a nie w opakowaniach,
  • Omijaj produkty pakowane pojedynczo np. plasterki sera każdy w osobnej folii,
  • Zrezygnuj z naczyń jednorazowych,
  • Sprzedaj lub oddaj niepotrzebne rzeczy.
Zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci w znaczący sposób wpłynie na środowisko,
dlatego     Zanim kupisz lub wyrzucisz POMYŚL EKO - LOGICZNIE!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat