Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Szklanka Mleka

Szklanka Mleka

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Szklanka Mleka” jest finansowany poprzez dopłatę krajową i obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym programem objętych jest 93 uczniów.
Uczestniczymy w programie od 2008 roku i do tej pory uczniowie spożyli 42.002 szt.=10.500,5 l. szklanek mleka.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat