Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Klub bezpiecznego Puchatka

Klub bezpiecznego Puchatka
W trosce o bezpieczeństwo uczniów organizujemy lekcje, apele i konkursy dla uczniów oraz pogadanki dla rodziców.  
 
Na spotkaniach omawiane są m. in. tematy związane z:

1. podstawowymi przepisami i zasadami ruchu drogowego niezbędnymi do prawidłowego korzystania z dróg publicznych przez pieszych,
2. rodzajami zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z ruchem kołowym i pieszym, w tym sposobami unikania wypadków przez dzieci,
3. uwarunkowaniami zagrożeń z jakimi spotkać się mogą osoby nieletnie w miejscach publicznych (ulice, place zabaw itp.).
Szczególną uwagę zwracajmy na edukację najmłodszych uczniów, którzy wchodzą w świat nauki – nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym.
Ważnym zadaniem jest przeprowadzenie z dziećmi zajęć – wszystko po to, by wyrobić wśród nich prawidłowe nawyki komunikacyjne oraz uświadomić im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły. Pomagamy w przygotowaniu uczniów, szczególnie klas pierwszych, do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. Uczniowie otrzymują  różnego rodzaju materiały profilaktyczne np. książeczki edukacyjne czy elementy odblaskowe.

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat