Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

Szkoła Podstawowa organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm, niepełnosprawność ruchową, orzeczone deficyty słuchowe  i wzrokowe oraz niepełnosprawności sprzężone. 

KONTAKT

 
Szkoła Podstawowa w SOSW 32-600 Oświęcim ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 84 301 71
Sekretariat czynny w godzinach 7.00-15.00
SOSW w Oświęcimiu ul. Kościelna 6,
32-600 Oświęcim tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 ...

 

 

Zapewniamy:
opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
pomoc psychologa i pedagoga,

opiekę w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
zajęcia rewalidacyjne,
możliwość rozwoju aktywności poznawczej i twórczej,
wspieranie rozwoju uczniów stosując nowoczesne metody i programy terapeutyczne,
pozytywne środowisko wychowawcze,

możliwość prezentacji własnych osiągnięć w środowisku,

możliwość przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Zapewniamy opiekę oraz warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka w świetlicy czynnej od godziny 7.30 do 14.00 oraz obiady.


 

 

Zapewniamy:

  • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
  • pomoc psychologa i pedagoga,opiekę w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • możliwość rozwoju aktywności poznawczej i twórczej,
  • wspieranie rozwoju uczniów stosując nowoczesne metody i programy terapeutyczne,
  • pozytywne środowisko wychowawcze,
  • możliwość prezentacji własnych osiągnięć w środowisku,
  • możliwość przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • możliowść kontynuacji nauki w Gimnazjum, które znajduje się w tym samym budynku, a następnie w SZS lub SPdP.

Zapewniamy opiekę oraz warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka w świetlicy czynnej od godziny 7.30 do 14.00 oraz obiady.
 

Dla uczniów z odległych miejsc zamieszkania istnieje możliwość skorzystania z Internatu, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów na stołówce.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem w stopniu lekkim mają zapewnione podręczniki w ramach programu "Wyprawka szkolna".
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat