Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne
Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem lekkim liczą od 8 do 16 uczniów.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym liczą od 4 do 8 uczniów.
Odziały dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznych i autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem głębokim liczą od 2 do 4 uczniów.
Dodatkową opiekę sprawują pomoce nauczyciela.
Klasa 2SPa
Klasa 2SPa
Krzyś uczy się czytać
Krzyś uczy się czytać
Samodzielnie pracujemy
Samodzielnie pracujemy
Klasa 4SPb
Klasa 4SPb

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat