Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne
Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem lekkim liczą od 8 do 16 uczniów.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym liczą od 4 do 8 uczniów.
Odziały dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznych i autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.
Oddziały dla dzieci z upośledzeniem głębokim liczą od 2 do 4 uczniów.
Dodatkową opiekę sprawują pomoce nauczyciela.
Klasa 2SPa
Klasa 2SPa
Krzyś uczy się czytać
Krzyś uczy się czytać
Samodzielnie pracujemy
Samodzielnie pracujemy
Klasa 4SPb
Klasa 4SPb

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat