Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Koła zainteresowań

Uczniowie rozwijają zainteresowania i zdolności, nabywają umiejetności społeczne oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez działność w kołach zainteresowań:

- Redaktorskim gazetki szkolnej "TO-MY",
- Teatralnym,
- Tanecznym "FART",
- Informatycznym,
- Sportowym.

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat