Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Instytucje wspierające

Szkoła współpracuje z różnymi instucjami celem realizacji zadań wynikających z jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

 

NAZWA INSTYTUCJI

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oświęcim

33-8431162

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kęty

33-8452304

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Brzeszcze

32-7374645

Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświęcim

ul. Sobieskiego 15 b

33-8479000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświęcim

Siedziba w Grojcu

ul. Beskidzka 100

33-8428803

Ośrodek Pomocy Społecznej

Brzeszcze

ul. Mickiewicza 6

32-2111251

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Polanka Wielka

ul. Długa 61

33-8488019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przeciszów

ul. Długa 6

33-8413280

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Osiek

ul. Główna 125

33-8458203

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zator

ul. Palimąki 2

33-8412217

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kęty

ul. Żwirki i Wigury 8

33-8452870

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim

ul. Bema 4

33-8422329

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Oświęcim

ul. Skłodowskiej-Curie 8

33-8424713

Sąd

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Oświęcim

ul. Jagiełły 31

33-8763864

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Oświęcim

ul. Jagiełły 29

33-8763828

Komendy policji, straży miejskiej

Komenda Powiatowa Policji

Oświęcim

ul. Wyspiańskiego 2

33-8475200

(centrala)

Straż Miejska

Oświęcim

ul. Jagiełły 23

33-8429212

„Pomarańczowa linia” – pomoc dla rodziców, których dzieci piją

 

801140068

„Niebieska linia”- pomoc ofiarom przemocy rodzinie

 

801120002

Przemoc w rodzinie

Punkt konsultacyjny ds. ofiar przemocy w rodzinie

Oświęcim

ul. Garbarska 1

33-8421534

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim

ul. Dąbrowskiego 139

33-8474648

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oświęcim

ul. Zamkowa 12

33-8449530

Poradnia Odwykowa

 

Oświęcim

ul. Orzeszkowej 1

33-8422977

Pomoc dzieciom

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Oświęcim

ul. Piłsudskiego 46

33-8441611

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oświęcim

ul. Partyzantów 1

33-8423353 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat