Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Nauczyciele i specjaliści

 

Szkoła Podstawowa zatrudnia 29 nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe z oligofrenopedagogiki
oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotowego.  

 W gronie pedagogicznym jest 20 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 5 kontaktowych.

Nauczyciele posiadają również dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii np.: 
Tomatisa, Biofeedbacku, Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej Metodą Dennisona, Terapii Taktylnej,

Specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda i pielęgniarka szkolna wspomagają rozwój naszych uczniów i służą pomocą rodzicom.

Szkoła zatrudnia również pracowników obsługowych- 7 pomocy nauczyciela, które wspierają uczniów podczas zajęć oraz współpracują
z nauczycielem w zakresie opieki, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny.
 

Nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016:
Bajorska Raj Beata
Balcarek Magdalena
Bizoń Barbara
Borowiec Katarzyna
Budzińska Widlarz Iga
Burblis Elżbieta
Frączek Barbara
Gębala Marcin
Giełdoń Dominika
Gniadek Adrianna
Hejnar Nowak Monika
Jakimko Mirosława
Jurecka Elżbieta
Miękinia Majchrzak Agata
Morek Izabela
Kiszczak Beata
Kojdecka Alicja
Kosowska Maca Wioleta
Kupiec Anna
Nowak Drabek Małgorzata
Pindel Anna
Płonka Daniel
Polańska Małgorzata
Rybarz Iwona
Studzińska Patrycja
Tabaka Gabriela
Wrzesień Marzena
Zięcina Karina


Godziny pracy psychologów i pedagoga:

  A. Krawczyk Batko G. Tabaka B. Frączek
poniedziałek 8.00-12.00 8.00-15.00 8.00-15.00
wtorek 13.00-15.00 9.35-14.35 8.00-15.00
środa - 9.35-13.05 8.00-15.00
czwartek 8.00-11.00 8.45-14.15 8.00-14.00
piątek 8.00-12.30 8.00-14 8.00-14.00 (INTERNAT)
 
P. A. Krawczyk Batko  opiekuje się klasami gimnazjum.

P.G. Tabaka ma pod opieką klasy szkoły podstawowej.

 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat