Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja

Szkoła prowadzi rekrurację przez cały rok.
Spis wymaganych dokumentów przy zapisywaniu ucznia do szkoły:
 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole specjalnej lub SOSW.
 2. Podanie do szkoły podstawowej.
 3. Arkusz ocen (w semestrze).
 4. Dokumentacja związana z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych ( IPET).
 5. Opinia.
 6. Karta przekazania ucznia.
 7. Karta zdrowia.
 8. Oświadczenie- media.
 9. Pesel.
 10. Ubezpieczenie (w semestrze).
 11. Zdjęcie.
 12. Kserokopia świadectwa z ostatniej klasy.
 13. Kserokopia aktu urodzenia.
 14. W przypadku kl. I-zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat