Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Sala rewalidacyjno-wychowawcza

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są dla dzieci z upośledzeniem
w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
Grupa rewalidacyjno-wychowawcza liczy od 2 do 4 uczniów.
Uczniowie realizuję indywidualne programy.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 20 godzin.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych  w specjalistyczny sprzęt   pomieszczeniach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową
np. Sali Doświadczania Świata, Sali Integracji Sensorycznej.  Podopieczni korzystają również z hydroterapii i basenu kulkowego.

Szkoła posiada windę osobową oraz wózkownię.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, logopedzi, terapeuci.

Stosowane metody:

- Metoda "Porannego Kręgu"
- Tarapia Taktylna"
- Metoda Knillów
- Metoda Weroniki Sherborne
- Koloroterapia,
- Magnetoterapia
- Aromaterapia
- Komunikacja alternatywna metodą MAKATONA i za pomocą komunikatorów
- Terapia karmienia
- Masaże

 

 Uczniowie grup rewalidacyjno- wychowawczych  2gł2 i 4gł4  uczestniczą w zajęciach hipoterapii w Ośrodku Hipoterapeutyczno-Rehabilitacyjno-Jeździeckim „Ikarion” w Bobrku.
Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane  możliwości. Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość wrażeń, odgłos kroków, przyjazne parskanie i mile kojarzony zapach stymulują zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Zajęcia hipoterapii oddziaływają na wszystkie sfery, szczególnie wpływają na rehabilitację ruchową  oraz rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci. Ponad to dostarczają uczniom wiele radości, co widać na zdjęciach.


 

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat