Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
27 września 2017 r.
   Dnia 27 września 2017 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Celem konkursu było zachęcenie do czytania i  rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa.
   W konkursowych zmaganiach udział wezięli uczniowie klasy IV SPa, V SPa, VI SPa, VII SPa, II Ga, III Ga i III Gab.
Konkurs składał się z kilku etapów. Zmagania konkursowe rozpoczęła krótka prezentacja multimedialna dot. powstania książki. Następnie uczniowie grupowo rozwiązywali test dotyczący prezentacji. Kolejne zadanie polegało na odczytaniu wcześniej przygotowanych fragmentów lektur szkolnych. Na koniec uczniowie prezentowali indywidualnie wybrane przez siebie wiersze.
   Komisja konkursowa oceniała uczniów według następujących kryteriów: poprawność, wyrazistość, płynność czytania oraz ogólne wrażenie uczestnika. W skład komisji weszły: polonistka Pani Małgorzata Kamińska-Królik, polonistka Pani Renata Nykiel i logopeda Pani Monika Hejnar- Nowak.
 
WYNIKI KONKURSU:
 
Czytanie z podziałem na role wybranych fragmentów lektur szkolnych

 
MIEJSCE I zajęła KLASA VI SPa (36 punktów)
MIEJSCE II zajęła KLASA III Ga  (35 punktów)
MIEJSCE III zajęła KLAS VII SPa  (33 punkty)
 
Czytanie indywidualne wierszy
 
MIEJSCE I zajął Łukasz Hutny ( „Okulary” J. Tuwim)
MIEJSCE II  zajęła Sandra Iskierka ( „Reduta Ordona” A. Mickiewicz)
MIEJSCE III  zajął Bartek Flasz ( „Szczotka” J. Brzechwa)
 
   Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody. Mistrzowie i Wicemistrzowie Pięknego Czytania wygrali voucher na wyjście do kina Planet Cinema w Oświęcimiu, statuetki, medale i dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat