Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Światowy Dzień Wody 2015

Światowy Dzień Wody 2015
"Woda Źródłem Życia"
25 marca uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w szkolnej akcji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wody. Hasłem przewodnim zajęć była sentencja: "Woda Źródłem Życia". Poprzez udział w zabawach badawczych i pogadankach uczniowie zdobywali wiedzę na temat:

- znaczenia wody dla ludzi i zwierząt,
- funkcji wody w organizmie ludzkim,
- wyboru wody, którą najlepiej pić,
- sposobów oszczędzania wody.

Podsumowaniem akcji był szkolny happening "Kolejka po wodę". Na korytarzach naszej szkoły stanęła kolejka po wodę. Uczniowie wszystkich klas ubrani byli w niebieskie koszulki, zaopatrzeni we własne kubki oczekiwali na swoją porcję czystej wody. Akcja miała na celu nie tylko propagowanie picia wody ale również zwrócenie uwagi na problem niedoboru wody pitnej i potrzebę jej oszczędzania.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat