Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Sprzątanie Świata – Oświęcim 2016

Sprzątanie Świata – Oświęcim 2016
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”
            Po raz kolejny nasi uczniowie przystąpili do organizowanej przez Miasto Oświęcim kampanii „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2016”, która już na stałe zagościła w kalendarzu szkoły.
Na co dzień rozbudzamy zainteresowania dzieci ochroną środowiska i ekologią, kształtujemy nawyki związane z ochroną przyrody: sortujemy śmieci, zbieramy zużyte baterie, makulaturę, utrzymujemy w czystości najbliższe otoczenie, kształtujemy nawyki oszczędzania papieru, wody, energii elektrycznej, pozytywnego zachowania się wobec przyrody. Organizujemy konkursy, wycieczki, rajdy, warsztaty i spotkania z ekologami, leśnikami.
Kampania „Sprzątanie świata” to czas, kiedy w walce o naszą planetę łączymy się z kolegami z innych placówek oświatowych,  mieszkańcami Oświęcimia. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wyposażeni w worki i  rękawiczki jednorazowego użytku porządkowali teren wokół szkoły, wzdłuż ulicy Obozowej oraz Planty nad Sołą. Zbierali śmieci: papiery, folie, butelki, puszki aluminiowe itp.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat