Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie ze strażakami

Spotkanie ze strażakami
W dniu 21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej gościli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Celem spotkania było przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa oraz zapobiegania powstawaniu pożarom w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Ponadto strażacy w trakcie prowadzenia części teoretycznej przypomnieli  m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie.
Następna część spotkania odbyła się na podwórku szkoły. Uczniowie obserwowali strażaków w pełni przygotowanych do pracy w strefie zadymienia, wyposażonych w  aparat ODO i sygnalizator bezruchu. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki i jego wyposażenie.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat