Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie z policją

Spotkanie z policją
Dnia 10 kwietnia na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyli do naszej szkoły policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.. Podczas spotkania uczniowie poznali odpowiedzialną i niebezpieczną pracę policjanta.
W trakcie spotkania duże zainteresowanie wywołało umundurowanie i wyposażenie funkcjonariuszy. Kajdanki wzbudziły najwięcej emocji. W kolejnej części tej wyjątkowej lekcji prowadzący w ciekawy sposób przedstawił uczniom podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego oraz uświadomił potrzebę przestrzegania prawa. Nawiązując do życia codziennego uczniów, na konkretnych przykładach omawiał skutki i następstwa łamania ustalonych norm postępowania. Najczęściej wymieniane były problemy związane z: wagarami, niszczenie mienia szkoły i własności innych osób, wywieranie presji na innych, zastraszanie, poniżanie, kradzieże, kłamstwa, pobicia. Dzieci z wielką uwagą słuchały wypowiedzi policjantów.  Policjant poruszył również problem zagrożeń w sieci, cyberprzemocy oraz uzależnienia od komputera. Uczniowie podczas pogadanki dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo wiele pytań. Dużą atrakcją spotkania okazała się prezentacja samochodu policyjnego oraz możliwość wejścia do jego środka. Policjanci zademonstrowali różne sygnały ostrzegawcze oraz podstawowe wyposażenie samochodu.
W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa uczniowie wręczyli piękną pracę plastyczną oraz kwiaty.
Wierzymy, że obecność policjantów na spotkaniu utrwali wiedzę i przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat