Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Spotkanie z Godnością" – 13 czerwca 2016 r.

„Spotkanie z Godnością" – 13 czerwca 2016 r.
Razem lepiej!
 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to dla naszej szkoły szczególny dzień. Postanowiliśmy spędzić go w bliskim kontakcie z naturą. W tym celu udaliśmy się do zaprzyjaźnionego Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Zrealizowaliśmy następujące zajęcia:
  • Warsztaty w ramach, których uczniowie poznawali warunki życia i hodowli żubrów obserwując zwierzęta z tarasu widokowego w bliskiej, ale bezpiecznej odległości. uczniowie rozmawiali z prowadzącym o charakterystycznych cechach żubrów.
  • Lekcję przyrodniczą w lesie, ścieżkę edukacyjną, na której uczniowie zdobywali wiadomości o warstwowej budowie lasu i znaczeniu lasu dla człowieka.
  • Lekcję multimedialną przedstawiającą pracę leśniczego.
 
Zajęcia prowadził pan mgr Zygmunt Kwapis starszy specjalista d/s edukacji w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.
 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością zakończyło integracyjne ognisko w Studzienicach, które odbyło się w atmosferze przyjaźni, wzajemnego szacunku i radości bycia ze sobą.
 
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat