Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Jak unikać niebezpiecznych sytuacji w domu?”

„Jak unikać niebezpiecznych sytuacji w domu?”
W ramach kampanii profilaktycznych w naszej szkole odbył się cykl spotkań edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w domu.
Nauczyciele przedstawili uczniom prezentację multimedialną. Uczestnicy wzbogacili zasób wiadomości. Omówiono zagadnienia związane z unikaniem niebezpiecznych sytuacji w domu. Utrwalono zasady bezpiecznego korzystania z prądu, gazu, środków czystości oraz środków łatwopalnych. Uczniowie poznali konsekwencje niewłaściwego obchodzenia się z gorącymi przedmiotami. Podczas wykonywania ćwiczeń w zespołach dzieci wykazały się znajomością znaków ostrzegawczych umieszczonych na opakowaniach.
Podjęte działania pozwoliły uczniom uzmysłowić sobie, że każda podejmowana aktywność musi być przede wszystkim przeprowadzona bezpiecznie. Wszyscy powinniśmy przestrzegać ustalonych zasad. Pomaga nam w tym wiedza i wyobraźnia.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat