Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Forum zdrowia dla rodziców

Forum zdrowia dla rodziców
Promujemy działania prozdrowotne!
Promując działania prozdrowotne wśród całej społeczności szkolnej na wywiadówce, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2014 r. miało miejsce kolejne Forum Zdrowia dla Rodziców. W ramach spotkania, w oparciu o bogaty materiał merytoryczny oraz przygotowane prezentacje multimedialne przeprowadzono :
 • Szkolenie z zakresu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


 
Omówiono jego 11 zaleceń:
 1. Nie pal; jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.
 2. Wystrzegaj się otyłości.
 3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 4. Spożywaj więcej warzyw i owoców, jedź, co najmniej 5 porcji dziennie.
 5. Nigdy nie upijaj się! Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
 6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
 7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
 8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 9. Kobiety po 25-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
 10. Kobiety po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
 11. Kobiety i mężczyźni po 50 – tym roku życia powinni uczestniczyć  w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

Zwrócono szczególną uwagę rodziców na: potencjalne czynniki rakotwórcze oraz sposoby ich unikania, wczesne objawy wskazujące na początek choroby, rolę badań profilaktycznych oraz ich sens i zasadność. Wszystko po to, by zmniejszyła się liczba zachorowań, a wczesne rozpoznanie choroby mogło przyczynić się do prawidłowego zakończonego sukcesem leczenia.
 
Kolejnym punktem spotkania była pogadanka na temat:
 • Produkty najbardziej polecane oraz niepożądane w diecie dziecka.
 
Zwrócono uwagę rodziców na składniki pożywienia, które odgrywają szczególną rolę w diecie dziecka. Przedstawiono produkty naturalne, nieprzetworzone, w których te konieczne, wartościowe substancje występują. Podjęto temat picia wody mineralnej, niegazowanej i niesłodzonej, która jest niezbędnym i niezastąpionym składnikiem diety. Omówiono konieczną, codzienną aktywność fizyczną dzieci. Skupiono się również na produktach, które najlepiej wyeliminować z diety dzieci, albo możliwie je ograniczyć. Uczulono rodziców na czytanie etykiet i ich analizę. Podano związki szkodliwe dla zdrowia dzieci.
 
Rodzicom wręczono opracowane na w/w tematy ulotki i zachęcono do pogłębiania wiedzy na stronach:
- www.kodekswalkizrakiem.pl
- www.aktywniepozdrowie.pl
- http://sp.sosw-oswiecim.edu.pl/szkola-podstawowa/oferta/realizowane- programy/program-zdrowo-jem-wiecej-wiem,751
 
Na zakończenie Forum przedstawiono prezentację z dokonań dzieci w pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem – Jesień”, w którym zajmujemy 8 miejsce (na 306 szkół zgłoszonych do konkursu).
 
Wszystkim rodzicom aktywnie biorącym udział w naszych działaniach: DZIĘKUJEMY!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat