Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Edukacja teatralna ważnym aspektem w wychowaniu i nauczaniu.

Edukacja teatralna ważnym aspektem w wychowaniu i nauczaniu.
W świecie kultury.
W ramach wieloletniej współpracy z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia i Teatrem Banialuka z Bielska–Białej w tym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w sztukach: „Ach ta Pippi”, „Koziołek Matołek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Calineczka”, „Jaś i Małgosia”. Udział w przedstawieniach teatralnych wzbogacił osobowość dzieci, wprowadził świat w kultury, był źródłem wielu indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat