Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Dzień Integracji 2018

Dzień Integracji 2018
Rok szkolny 2018/2019 został oficjalnie otwarty.
Rok szkolny otwarty... zanim jednak zasiedliśmy w szkolnych ławkach, przywitaliśmy nowo przybyłych kolegów. Na świeżym powietrzu w ogródku szkolnym oraz zielonych terenach rzeki Soły, sportowo i bardzo aktywnie integrowaliśmy się w gronie szkolnych przyjaciół. Przy ognisku piekliśmy kiełbaski a dyskoteka szkolna uwieńczyła ten dzień.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat