Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

7 października 2023

7 października 2023
Kontroluj i utrzymuj prawidłową wagę ciała - oblicz swoje BMI

02.10-06.10. 2023 roku


Akcja w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

W ramach przeprowadzonej w szkole akcji uczniowie zostali zmierzeni i zważeni przez pielęgniarki szkolne. Na podstawie danych, poznali swój wskaźnik masy ciała czyli swoje BMI.

Pomiary wzrostu i wagi ciała były doskonałą okazją do utrwalenia zasad zdrowego żywienia.

Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, funkcjonowania osobistego i społecznego, obejrzeli prezentację multimedialną „10 zasad zdrowego żywienia w pigułce”, a następnie przygotowywali kanapki, koktajle i surówki z jesiennych warzyw i owoców.

Celem przeprowadzonych działań było zwrócenie uwagi na nawyki żywieniowe, które utrudniają utrzymanie prawidłowej masy ciała, zrozumienie zależności miedzy zdrowym odżywianiem, aktywnością fizyczną, a prawidłową wagą ciała.


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat