Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

7 czerwca 2023

7 czerwca 2023
Konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” edycja 2022

W dniu 7 czerwca w sali konferencyjnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

Uczniowie Szkoły Podstawowej aktywnie włączyli się do akcji ekologicznej. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.


Gratulujemy!


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat