Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

21 marca 2024 bis

21 marca 2024 bis
Konkurs ekologiczny „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii

Gala Pokonkursowa w Oświęcimskim Centrum Kultury


 


Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa aktywnie włączyła się w zbiórkę zużytych baterii. Działania edukacyjne to nie tylko teoria, lecz przede wszystkim praktyka. Uczniowie, rodzice oraz personel otrzymali informację o idei projektu. Opiekun przygotował ulotki. Na terenie szkoły zostały umieszczone plakaty oraz duże pojemniki na odpady.

Systematyczna edukacja ekologiczna kształtuje wśród uczniów postawy i nawyki przyjazne dla środowiska naturalnego.


 


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat