Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

17 stycznia 2024 bis

17 stycznia 2024 bis
"W drodze do Betlejem" - udział w wydarzeniu artystycznym w Krakowie.
Wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece w Krakowie uczniów klas 5ac, 5d i 6b.

"Mizerna cicha stajenka licha pełna niebieskiej chwały..." to jedna z wielu kolęd  jakie mogliśmy wysłuchać podczas koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia przy Centrum dla Niewidomych i Słabosłyszących w Krakowie. Poznaliśmy tajniki i historię powstania wielu kolęd i pastorałek. Mieliśmy okazję wspólnie kolędować z niewidomymi artystami. Było to dla nowe doświadczenie i wzruszające przeżycie.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat