Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

15 marca 2023

15 marca 2023
4 pory roku z AAC”

W marcu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „4 pory roku z AAC”. Tym razem rozmawialiśmy o rodzinie. Każdy mógł pokazać zdjęcia z rodzinnego albumu. Uczniowie, wykorzystując słownictwo zawarte w tablicach tematycznych oraz używając gestów Makaton, opowiadali o swoich bliskich. Poznawali uczucia i uczyli się je rozumieć. Pracując z „kręgami bliskości” odnaleźli znaczenie i różnice dla tak ważnych w życiu pojęć, jak: „sympatia”, „przyjaźń”, „miłość”. Uczniowie dowiedzieli się również o ulubionych aktywnościach i formach spędzania czasu w ich domach. Dobrze jest rozmawiać!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat