Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

12 stycznia 2023

12 stycznia 2023
” Nauka przez eksperymenty”
W roku szkolnym 2022/2023 w miesiącach od września do grudnia w klasie 3b wdrożony i zrealizowany został program dydaktyczny pt.” Nauka przez eksperymenty”
 

Adresatami programu byli  uczniowie klasy 3b. Zajęcia odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych raz w tygodniu. Niniejszy program miał na celu wdrażanie uczniów do poszukiwania niestandardowych metod nauczania. Do kształtowania umiejętności myślenia naukowego, uczenia się zaspokajając naturalną ciekawość świata, pozytywnego stosunku do zdobywania nowej wiedzy oraz nowych umiejętności. Zajęcia mają motywować uczniów do podejmowania spontanicznej aktywności dydaktycznej. Działanie będzie dotyczyło wybranych zagadnień zawartych w Programach Edukacyjno-Terapeutycznych.

Program Nauka przez eksperymenty” był odpowiedzią na deficyty w harmonijnym rozwoju psychofizycznym podopiecznych.  Zwiększenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów naukowych i wyciągania z nich wniosków a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  

Dzięki programowi uczniowie wyrobili nawyk  aktywnego spędzania czasu wolnego, zdobyli wiedzę oraz nowe umiejętności, mogli wdrażać swoje pomysły, rozwijali kreatywność, nauczyli się nawiązywać relacje społeczne, byli aktywni i pewni siebie. Po zakończeniu programu domagali się jego kontynuacji. Wykazywali ciekawość i chęć do działania. Nauczyli się czekać, czekać na swoją kolej oraz czekać na efekty. Obserwowali i wyciągali wnioski. 
 

W linku znajdują się  zdjęcia z części przeprowadzonych zajęć. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1L6bbHEbMffqWmKXuViDov9vi4xoQqZuo?usp=sharing

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat