Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

10 października 2022

10 października 2022
Światowy Dzień Drzewa
10 października młodsze klasy Szkoły Podstawowej wzięły udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Drzewa - w ramach spotkania dzieci wzbogaciły wiedzę na temat przyrody polskiej, a także przypomniały sobie zasady zachowania w czasie spaceru po lesie. Spotkaniu przyświecało motto " Las od zawsze żyje z nami, opiekujmy się lasami."

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat