Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Online

Szkoła Podstawowa w SOSW
32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 84 301 71

Sekretariat czynny w godzinach
7.00-15.00

SOSW w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Komitet Społeczny
przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
"MAŁOPOLSKA" w SOSW Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 40
tel. 0338430171
Przewodnicząca Zarządu: Patrycja Studzińska

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat