Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Zmarł Władysław Zawadzki - wieloletni Dyrektor SOSW Oświęcim

Zmarł Władysław Zawadzki - wieloletni Dyrektor SOSW Oświęcim
W wieku 63 lat odszedł od nas Władysław Zawadzki, wieloletni Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Naszego Ośrodka. W minioną sobotę 04 lipca 2020 roku, pożegnaliśmy zmarłego Władysława Zawadzkiego na cmentarzu w Brzeszczach.
Swoją pracą na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, zmarły Dyrektor Zawadzki wpisał się w długą - 58 letnią - historię ważnej placówki oświatowej dla Oświęcimia i całego regionu. Był kolejnym - piątym dyrektorem Szkoły Specjalnej, a pierwszym dyrektorem przemianowanej Szkoły Specjalnej na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (1989). W czasie swojej 19 letniej pracy Dyrektora, poświęcił się budowaniu i rozwijaniu edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kierownictwo nad placówką objął w bardzo trudnych czasach dla edukacji (a w edukacji specjalnej w szczególności), ale także w niezwykle trudnych warunkach lokalowo-bazowych. Przy skromnych środkach budżetowych zmienił warunki nauki i życia dzieci i młodzieży. Internat oraz szkołę podstawową przenosił do budynku po internacie szkoły budowlanej i Ochotniczych Hufcach Pracy (z ulicy Kościelnej i Dąbrowskiego na Obozową 40). Adaptacja otrzymanego lokum wymagała ogromnego nakładu sił, pomysłowości, wielu starań i uporu, ale także umiejętnego zarządzania kadrą Ośrodka.

Władysław Zawadzki skutecznie utrzymał i rozwinął szkolnictwo zawodowe dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami, dając ludziom - często - społecznie i zawodowo wykluczonym rzadką szansę na samodzielność. Dbał o bogatą ofertę edukacyjną i zaplecze dla bardzo różnorodnych i nowatorskich form oddziaływania terapeutycznego. W ofercie edukacyjnej i terapeutycznej SOSW pojawił się bardzo zaawansowany sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny - włącznie z gabinetami do pracy metodami Tomatisa, Biofeedback i hydroterapii. Dzięki swojej aktywności samorządowej pozyskiwał życzliwość samorządowców i władz oświatowych, ale także wsparcie materialne dla Naszej Placówki.

Wraz z kadrą kierowniczą wypracował efektywne programy i metody pracy z ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często, własnym staraniem i pozyskanymi środkami, dbał o materialną stronę życia wielu uczniów Ośrodka, ale także ich rodzin. Mimo dotkliwych braków w bazie sportowej, aktywność fizyczną wielu uczniów szkoły zawodowej wyniósł do poziomu rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim.

Władysław Zawadzki był więcej niż dyrektorem. W życie pracowników SOSW i uczniów Ośrodka wpisał się na trwałe.  Wieczny Odpoczynek i Cześć Jego Pamięci.

Jacek Polak
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat