Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kierunki kształcenia: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent po zdanym egzaminie zawodowym otrzyma dyplom, a także wykształcenie zasadnicze branżowe. Uzyskany tytuł  i zdobyte uprawnienia zezwalają na podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom wydawany jest w języku polskim i języku angielskim.

Zapewniamy:
 
  • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
  • miejsce w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
  • praktyczną naukę zawodu organizowaną przez szkołę,
  • umowę  o pracę dla pracowników młodocianych,
  • pomoc psychologa i pedagoga w zakresie diagnostyki i profilaktyki,
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
  • możliwość rozwoju zainteresowań plastycznych, sportowych, komputerowych i teatralnych,
  • wspieranie rozwoju uczniów poprzez nowoczesne metody i techniki edukacyjne,
  • udział uczniów w zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach. 
Wszyscy uczniowie mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną, ulgowe przejazdy środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do szkoły. Szkoła zapewnia także wszystkim uczniom bezpłatnie podręczniki szkolne oraz możliwość bezpłatnego zakwaterowania w Internacie uczniów, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat