Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Dyrekcja

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
mgr Jacek Polak
 
Wicedyrektor d.s. Branżowej Szkoły I Stopnia:
mgr Renata Boba

 
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat