Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Szkoła

Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Szkoła kształci w kierunkach kształcenia zawodowego:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • kucharz
  • ogrodnik
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Proces edukacyjny oraz system praktyk zawodowych jest maksymalnie dostosowany do indywidualnych możliwości, predyspozycji  i potrzeb uczniów. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych odbywa się z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej. Szkoła dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza niepełnosprawnym uczniom możliwość wyrównywania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych.
Zobacz również

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat