Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi, dysponujący wielokierunkowym wykształceniem i wieloletnią, sprawdzoną  już praktyką dydaktyczną i wychowawczą.
Nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych:
 
mgr Jacek Polak
mgr Renata Boba
mgr Dariusz Drabczyk
mgr Elżbieta Drobina
mgr Małgorzata Fonderska
mgr Dorota Gałuszka-Mastykarz
mgr Olga Kanadys
mgr Katarzyna Kasperek
mgr Małgorzata Kaszuba – Wałęga
mgr Renata Knapczyk
lic. Agata Komajda
mgr Sabina Magiera
mgr Rafał Przybyła
mgr Magdalena Piwowar
mgr Julita Stodolak – Sudia
mgr Edward Szydło
mgr Teresa Walaś – Nowak
mgr Janusz Wąsik
mgr Adrian Wróbel
 
Specjaliści:
 
Psycholog - mgr Anna Lichańska
Pedagog – mgr Marta Pilarz – Wojtasik
Logopeda – mgr Izabela Wyrwa
 
Bibliotekarz:
 
mgr Beata Jurasz
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat