Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.
Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu .
 
Praktykant  ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, na tych samych zasadach, co pracownicy.
 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat