Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW Oświęcim
A A A

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.
Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu .
 
Praktykant  ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, na tych samych zasadach, co pracownicy.
 
Miejsca praktyk:
 
 Zawód  Miejsce praktyki
 
Kucharz
 
Stołówka szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Obozowa 40
 
Stołówka szkolna Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10
 
Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68
 
Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26
 
 
Ogrodnik
 
Gospodarstwo ogrodnicze w Przecieszynie, ul. Długa 34
 
 
Krawiec
 
Pracownie szkolne
 
 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 
 
Pracownie szkolne
 
 
Blacharz samochodowy
 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, ul.  Leszczyńskiej 8
 
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat